Středisko ekologické výchovy Švagrov

Dobrý podvečer, dnes je pátek 14.12.2018 19:52
Dnes má svátek Lýdie, zítra Radana

KALENDÁŘ

prosinec 2018
po út st čt so ne
1
2
3
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   3. prosinec 2018
4
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   4. prosinec 2018
5
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   5. prosinec 2018
6
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   6. prosinec 2018
7
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   7. prosinec 2018
8
9
10
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  10. prosinec 2018
11
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  11. prosinec 2018
12
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  12. prosinec 2018
13
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  13. prosinec 2018
14
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  14. prosinec 2018
15
16
17
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  17. prosinec 2018
18
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  18. prosinec 2018
19
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  19. prosinec 2018
20
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  20. prosinec 2018
21
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  21. prosinec 2018
22
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  22. prosinec 2018
23
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  23. prosinec 2018
24
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  24. prosinec 2018
25
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  25. prosinec 2018
26
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  26. prosinec 2018
27
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  27. prosinec 2018
28
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  28. prosinec 2018
29
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  29. prosinec 2018
30
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  30. prosinec 2018
31
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  31. prosinec 2018
  Akce pro veřejnost
  Pobyty
  Ostatní
  Provozní volno

Pobytové programy pro školy

Realizátor: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk – SEV Švagrov

Níže uvedené programy mají jednotnou cenu a to: 50,- Kč/osoba /den
Nároky na místo: je to vždy pobytová aktivita na SEV, nelze realizovat ve škole
Přihlášení do programu (způsob přihlášení): telefonicky

Kontakty – kontaktní osoba, telefon, e-mail, webové stránky:
Martin Kuchtík, 725072335, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.svagrov.cz

Dlouhodobé programy

Zima v lese

Popis programu:
Pobyt v přírodě nemusí být pouze za teplého počasí, chceme účastníkům zprostředkovat pobyt v přírodě v zimě, ve sněhu.  Jak si uvařit polévku nebo čaj na ohni rozdělaném ve sněhu, jak se zahřát, jak se uložit na noc ke spánku v hlubokém sněhu, jak se orientovat podle zimní oblohy? Zažít zimní radovánky bez lyží – sjíždění kopců na pytlích se slámou, toulání krajinou na sněžnicích, hledat obyvatelé lesa podle stop nebo si postavit ledový úkryt. Večery trávené u kamen s výtvarnými činnosti a zdramatizovanými báchorkami z Podesní.

Cílová skupina:
Žáci 1. a 2. stupně základní školy

Doporučený počet účastníků:
40 účatsníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Objevování sebe sama v nekonformním prostředí, prohlubování týmové spolupráce, pochopení významu klidového období v přírodě a její poznávání.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Ekologie, přírodopis, biologie, výtvarná výchova, tělesná výchova

Šutry

Popis programu:
Jedinečná možnost navštívit naleziště minerálů v okolí Sobotína, Maršíkova a Vernířovic. Praktické vycházky do míst, kam chodí pouze sběratelé amfibolitů, granátů, apatitů. Jak pracovat s geologickým kladivem a dozvědět se něco o původu hornin v Jeseníkách. Exkurze budou organizovány s odborníkem dle požadavků školy. Má něco společného geologie a ekologie? Nalézání souvislostí mezi těmito obory. Program bude kombinovaný s výtvarnými a řemeslnými dílnami.

Cílová skupina:
Žáci 2. stupně základní školy a SŠ

Doporučený počet účastníků:
30 účastníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Prohloubení znalostí z geologie, zeměpisu či přírodopisu. Pochopení vytváření horstev Země a určování jejich stáří.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Geologie, ekologie, přírodopis, biologie

Jsou kolem nás

Popis programu:
Jak vznikají odpady? Kam s nimi? Jak předcházet vzniku odpadů? Jak dál regionálně, celonárodně, celosvětově? Nacházení odpovědí, získávání postojů k problematice odpadů. Exkurze na skládku v Rapotíně nebo na separační linku v Ekopacku Vikýřovice. Výtvarné dílny spojené s odpady (výroba ručního papíru, výroba z tetrapaku, PET lahví, z hliníkového odpadového materiálu). Závěrečná prezentace týmů.

Cílová skupina:
Žáci 1. a 2 .stupně základní školy

Doporučený počet účastníků:
40 účastníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Ujasnění terminologie – separace, recyklace, produkce a využití. Žák se zamyslí nad dalším využití odpadu, zda lze předcházet vytváření. Získá přehled o obalech, z čeho se vyrábějí, zkusí metodou týmové spolupráce simulovat, jak by se materiály daly přepravovat bez obalů.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Ekologie, prvouka, občanská nauka, výtvarná výchova

Máme dost energie?

Popis programu:
Vysvětlení toku energie a látek. Jak energie vzniká a jestli se ztrácí. Řekneme si co s naší energií, když je jí nadbytek. Proč využívat obnovitelné zdroje a šetřit  neobnovitelné. V programu se seznámíme s ukázkami různých druhů přístrojů využitelných pro lidstvo, provedeme pokusy s energiemi, přiblížíme fenomén voda  a vzduch a možnost využitelnosti. Absolvujeme exkurzi na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Program bude doplněn i výtvarnými dílnami využívající energie (výrobky z keramiky) nebo výrobou mlýnků poháněných  vodou či vzduchem. Závěrečná prezentace se zpětnou vazbou.

Cílová skupina:
Žáci 1. a 2. stupně základní školy

Doporučený počet účastníků:
40 účastníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Pochopení významu obnovitelný a neobnovitelný zdroj, hledání souvislostí s hlavním zdrojem energie – Sluncem. Získání informací o nevyužitých zdrojích energie. Prohloubení znalostí o energiích a jejich využití.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Fyzika, ekologie, zeměpis, výtvarná výchova

Rozmanitosti

Popis programu:
Biodiverzita neboli rozmanitost přírody, její tajemství, druhy ekosystémů a jejich ochrana a zachování. Vytváření landartů – výtvarných objektů v lese. Inventarizace části získaného území kolem SEV a obhájení jejího významu. Jednodenní terénní výuka s botanikem a zoologem. Odchyt ptáků a následné kroužkování, nebo beseda se zoologem. Závěrečná „konference“ o cenných lokalitách kolem Švagrova.

Cílová skupina:
Žáci 1. a 2. stupně základní školy

Doporučený počet účastníků:
40 účastníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Pochopení významu biodiverzity, formou simulačních her si žáci uvědomí, jaký význam mají pro člověka neregulované ekosystémy. Poznávání různých druhů živočichů v různých ekosystémech. Objevování zajímavostí v krajině.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Přírodověda, ekologie, biologie, výtvarná výchova

Ekosystémy

Popis programu:
Druhy ekosystémů a jejich poslání, obyvatelé a význam pro celou přírodu. Každý den důkladný praktický výzkum ekosystému – horský les, bezlesí, paseka, mokřad, horský potok, louka, rybník, pastvina s remízky, pole…. Problémy s nevratnými zásahy, výstavby dálnic, simulační hry, vytváření landartů a objektů v lese. Závěrečná prezentace se zpětnou vazbou.

Cílová skupina:
Žáci 1. a 2. stupně základní školy

Doporučený počet účastníků:
40 účastníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Pochopení významu zachování původních ekosystémů, pochopení odborné terminologie, poznávání jednotlivých druhů živočichů, rostlin, keřů a stromů, pochopení významu území bez zásahu. Prohloubení znalostí z přírodopisu.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Ekologie, přírodopis, biologie, výtvarná výchova

Máte problém?

Popis programu:
Ovlivní jedinec kácení deštných pralesů nebo globální oteplování? Máme se o to zajímat nebo máme svých problémů dost? Co to jsou globální problémy? Přelidnění, likvidace území deštných pralesů. Rozdíly mezi „severem a jihem“. Otepluje se Země? Jaké jsou příčiny a důsledky oteplování a lze s tím něco dělat? Simulační hry, v odpoledních hodinách odlehčení tématu různými výtvarnými technikami. Závěrečná prezentace se zpětnou vazbou.

Cílová skupina:
Žáci 2. stupně základní školy

Doporučený počet účastníků:
40 účastníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Pochopení, co to jsou globální problémy světa: Zamyšlení nad výchovou společnosti a jejího vlivu na životní prostředí. Uvědomění si důležitosti zodpovědného života a udržitelnosti životní úrovně.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Ekologie, zeměpis, výtvarná výchova, občanská výchova

Živobytí na vsi

Popis programu:
Zemědělství v dřívějších dobách a nyní. Ukázka řemesel, která byla dříve nepostradatelná, jako například hrnčířství, drátenictví, řezbářství. Seznámení se s textilními technikami - předení, šití, soukání. Pečení chleba, vaření polévky. Práce s různými nástroji – pilou, sekerou, péče o domácí zvířectvo, exkurze do stájí huculských koní a tzv. skotského plemene skotu, vyrábění praktických předmětů. Závěrečná prezentace týmů.

Cílová skupina:
Žáci 1. a  2.stupně základní školy

Doporučený počet účastníků:
40 účastníků

Výchovný a vzdělávací cíl:
Pochopení významu zemědělství pro lidstvo, pochopení ochrany půdy a jejího vzniku. Prohloubení znalostí z botaniky o zemědělských plodinách a jejich využití. Praktická výuka rukodělných činností a získání vztahu k manuální práci.

Doporučené zařazení do předmětů na školách:
Ekologie, přírodopis, botanika, pracovní vyučování, výtvarná výchova, občanská výchova

Balábile

Popis programu:
Každý den něco. V ranním a odpoledním bloku se budeme věnovat jednomu tématu z oblastí environmentálních, přírodovědných, ochranářských či rukodělných. Programy jsou přizpůsobené věku dětí, převážná část programu bude realizována venku dle klimatických podmínek.

PROGRAMY:
Jak krtek ke kalhotkám přišel - praktická výuka zpracování lnu dle pohádky o krtkovi, rukodělná činnost. Včelí minuty - vše o včelách (produktech včel, významu v přírodě, ochutnávka medů, výrobek z včelího vosku).

Hmyzí rodinky
- společenství, jaké to je, že jeden dělá to a druhý. Jak dopadne odpad - proč třídíme, kde odpady končí, smysl třídění, výrobky z recyklátů a rukodělná dílna z odpadového materiálu.

Domácí podnájemníci
- nežijeme doma sami, kdo že to žije s námi.

Kde roste chleba
- program zaměřený na tradiční zemědělství a výrobu chleba, poznávání zemědělských plodin, výrobky z nich, kontakt s hlínou a vznikem kompostováním, cyklus na poli.

Jak vzniká židle?
- program zaměřený na funkce lesa, nepostradatelnost lesa, na lesní hospodářství a dřeviny. Výrobky, které se z nich vyrábí, proces založení lesního porostu, výroba malé repliky židle aj.

Voda, voděnka
- celý den s vodou (o významu vody, koloběh, zpracování špinavé vody, vlastnosti vody, voda a energie).

Záhadné příšerky podvodního světa
- seznámení se s různými druhy hmyzu, korýšů a jiných bezobratlých v horské bystřině a jezírku. Podněty spojené s problémy znečištění vody a její ochrany.

Černá hodinka
- význam půdy, vznik humusu a půdy, seznámení se s živočichy žijících pod zemí. Co to je kompost, co do něj (ne)patří, práce s hlínou.

Čarodějné bejlí
- louky, meze, les, pole a zahrada plná bylin (jak poznat byliny, uskladnění a péče, léčba pomocí bylinek, aromaterapie, výroba mastí aj.

Na tú svatú Katarinů
- program zaměřený na období adventu, příprav a tradic, výroba adventních dekorací z přírodních materiálů.

Cílová skupina:
1 a 2. Stupeň ZŠ