Středisko ekologické výchovy Švagrov

Dobré odpoledne, dnes je středa 17.8.2022 15:25
Dnes má svátek Petra, zítra Helena

KALENDÁŘ

srpen 2022
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Akce pro veřejnost
  Pobyty
  Ostatní
  Provozní volno

Historie

Švagrov - historie osady

jachym-von-stettenhofen

Osada Švagrov byla součástí vesnice Vernířovice, která od počátku 17. století patřila k panství Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou). Vlastníky byli Žerotínové, kteří ho v roce 1770 prodali velehradským cisterciákům. Poté, kdy byl velehradský klášter roku 1784 zrušen a panství získal v rámci náboženské matice stát, zde prováděl Jáchym ze Stettenhofu (1742-1813) josefínské reformy. Zrušil vrchnostenské dvory, panská půda se dělila mezi drobné rolníky a tím vznikaly nové osady. Na panství Vízmberk založil Stettenhofen mj. osadu Stettenhof (česky Štětínov – dnes součást Sobotína), Terezín (Petrov nad Desnou) a v roce 1786 také osadu Švagrov.


stabilni katastr 1834Švagrov vznikl v místě, které bylo již dávno středem zájmu vrchnosti, protože se zde nacházela železná ruda, ložisko se táhne od Rudné hory, severozápadně od Sedmi Dvorů, přes Švagrov a Hutisko k Mnišským jámám. Dolování se zde předpokládá již ve druhé polovině 16. století. Velký rozvoj však nastal na konci 17. století, kdy v Sobotíně pracovaly dva hamry. Stopy po někdejší těžbě se nacházejí zejména v okolí Švagrova. Je známo, že v 18. století pracovali v dole maximálně čtyři lidé, kteří v zimě vozili vytěženou rudu na saních do Sobotína. V době, kdy vízmberské panství přešlo do majetku v rámci náboženské matice, došlo k útlumu těžby. Stagnace trvala i na počátku 19. století a v polovině tohoto století byly doly opuštěny, zatopeny nebo zasypány.

Nová osada Švagrov vznikla oficiálně v roce 1786 u Studeného potokacp172 3 1936 (původní název „Grund Wasser = údolní potok) a staré údolní cesty, v nadmořské výšce 660 metrů. Místo vykáceného vrchnostenského lesa patřilo k sedmidvorské myslivně. Mapa Vernířovic z roku 1739 dokládá, že stráně severně od Sedmi Dvorů až k místu, kde vznikl Švagrov, pokrývaly pole a louky. K roku 1793 osada Švagrov ještě neexistovala, protože na rozdíl od Štětínova není o Švagrovu v místopise Moravy žádná zmínka. Zájem o pozemky v nové kolonii projevili pouze dva osadníci, kteří si postavili roubené domy, jimž byla přidělena popisná čísla 1 a 2. Je pravděpodobné, že čp. 2 vzniklo až po roce 1803, protože věrohodná zpráva z toho roku uvádí ve Švagrově pouze jednoho osadníka. S jistotou lze říci, že dům čp. 1 si postavil Elias Küfle, který zemřel v roce 1813 ve věku 77 let a jeho manželka v roce 1822, kdy jí bylo 75 roků. Druhým osadníkem, který vybudoval dům čp. 2, byl asi Anton Frank. Domy se nacházely přibližně 350 metrů za dnešním areálem u naučné stezky „Lesní ekostezka Švagrov“. V místě dřevěné boudy a krmelce stál dům čp. 2 a dále, hned za potokem, dům čp. 1. O názvu osady Švagrov se traduje, že první osadníci byli švagři, proto název Schwagersdorf, (česky švagrova ves). Pokud si však Anton Frank postavil svůj dům o nějakých deset let později než Elias Küfle, to znamená po roce 1803, můžeme tuto tradovanou zprávu vyvrátit. Nabízí se vysvětlení, že Küflemu, jenž měl ve Vernířovicích řadu příbuzných, pomáhali při stavbě roubenky jeho švagři, případně se vyjadřovali, že „jdou za švagrem“, a to se vžilo. Třetí dům, který dostal číslo popisné 3, byl postaven až k roku 1840.  Na mapě z roku 1834 ještě není a nestál zřejmě ani v roce 1839, kdy jsou v osadě uvedeny pouze dva domy s 16 obyvateli.

cp173 2 1936

Podle zápisu z matriky se však roku 1842 ve Švagrově narodil majiteli domu čp. 3 Josefu Partschovi stejnojmenný syn. Důvod, proč Jáchym Stettenhofen vybral toto místo k založení nové osady, mohl souviset se snahou vytvořit zde hornickou kolonii a oživit stagnující odvětví. Tomu by odpovídalo přidělení půdy novým osadníkům, které samotná zemědělská činnost mohla stěží uživit. Vytvoření skutečné osady se však nezdařilo. Při prvním sčítání lidu v roce 1857 patřilo čp. 1 Antonu Stanzelovi, čp. 2 nebylo obydleno a v čp. 3 bydlel Johann Boschoff. Celkem žilo v osadě 16 obyvatel. Většina mužských osadníků byli nádeníci. Při sčítání lidu v roce 1869 byly obydleny všechny domy, takže Švagrov obývalo 27 lidí. Někteří však odcházeli za prací mimo domov, například Josef Partsch je uveden coby horník v Ostravě a svobodné dívky sloužily jako děvečky v okolních statcích.


U čp. 1 a 3 byly evidovány vždy 2 krávy, majitel čp. 2 choval 2 kozy. Před rokem 1890 byl zbourán dům čp. 1. V osadě toho roku žilo jen 12 obyvatel. Majitel čp. 3 choval jalovici a pracoval v lese jako drvoštěp. Někdy po roce 1900 koupil čp. 3 baron Franz Klein z Vízmberku, který ho pak pronajímal.  V letech 1910 a 1921 je při sčítání lidu obydlen pouze dům čp. 3, ve kterém žilo 7 lidí.

nezn5 nezn1 nezn2 nezn3 nezn4 nezn6 nezn7 nezn8Kolem roku 1936 byly oba domy ve Švagrově vyfotografovány do obrazové kroniky obce Vernířovice. V té době měly nová popisná čísla 172 (čp. 3) a 173 (čp. 2). Omítnutá roubenka čp. 2 byla opět obydlena a na fotografii působí, že byla v dobrém stavu. Po roce 1945 zanikl i dům čp. 2 (173) a nezůstaly zde ani stavební parcely. Při stavbě nového Střediska ekologické výchovy Švagrov se stavařům podařil zachránit ze značně staticky narušeného domu čp. 3 (172) pouze sklep s krásnou valenou cihlovou klenbou.

Drahomír Polách, 2013

70. léta 20. století - Švagrov  70. léta 20. století - Švagrov  70. léta 20. století - Švagrov  Rok 2006 - Švagrov  Červenec 2011 - Švagrov