Středisko ekologické výchovy Švagrov

Dobré odpoledne, dnes je středa 17.8.2022 14:47
Dnes má svátek Petra, zítra Helena

KALENDÁŘ

srpen 2022
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Akce pro veřejnost
  Pobyty
  Ostatní
  Provozní volno

Kodex střediska ekologické výchovy

PREAMBULE

Střediska ekologické výchovy jsou zařízení, jejichž posláním je prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty zlepšovat vztah lidí k životnímu prostředí a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Znepokojivý vztah dnešního světa není řešitelný prostřednictvím pouhých technologických opatření, jako nezbytná se jeví i změna lidských hodnot. Každý, kdo chce nabádat druhé k dodržování pravidel ekologicky příznivějších způsobů života, musí sám tato pravidla dodržovat. Tento kodex si klade za cíl shrnout zásady pro činnost středisek ekologické výchovy.

 

1. Náš cíl
Pomáháme lidem rozvinout jejich znalosti, dovednosti a postoje potřebné k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí a pro udržitelný rozvoj.

2.  Naše činnost
Pro uskutečnění tohoto cíle organizujeme nebo jinak podporujeme výchovné, vzdělávací a osvětové programy a akce pro děti, učitele a veřejnost.  

3.  Korektní práce s informacemi
Čerpáme z aktuálních a věrohodných zdrojů, představujících různé pohledy na řešení environmentálních problémů, případně pohled, který se opírá o širokou shodu mezi odborníky.

4.  Profesionalita a respektující přístup
Jednáme v souladu s naším cílem, pro svou práci se odborně a pedagogicky připravujeme a dále se vzděláváme. K účastníkům svých programů a akcí přistupujeme s respektem.

5.  Příkladný provoz
Při svém provozu a pořádaných akcích usilujeme o co nejmenší dopady na životní prostředí a snažíme se využívat místní zdroje.

6.  Spolupráce a angažovanost
Spolupracujeme s ostatními členy Pavučiny a dalšími organizacemi působícími v oblastech životního prostředí a vzdělávání. Dle svých možností se zapojujeme do veřejného dění.

7. Etické financování
Pečlivě vyhodnocujeme, zda činnost organizací a jednotlivců, od kterých přijímáme peněžní prostředky, závažným způsobem neporušuje životní prostředí či není jinak neetická.

 

My, členové Pavučiny, se hlásíme k tomuto kodexu a zavazujeme se ho naplňovat ve své činnosti.

 

Dle organizačního řádu SSEV Pavučina:

Střediska se při své činnosti řídí "Kodexem střediska ekologické výchovy" a pravidelně vyhodnocují jeho naplňování.

(Verze schválená Valnou hromadou, 2015)