Středisko ekologické výchovy Švagrov

Příjemnou noc, dnes je pátek 13.12.2019 4:03
Dnes má svátek Lucie, zítra Lýdie

KALENDÁŘ

prosinec 2019
po út st čt so ne
1
2
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   2. prosinec 2019
3
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   3. prosinec 2019
4
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   4. prosinec 2019
5
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   5. prosinec 2019
6
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   6. prosinec 2019
7
8
9
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :   9. prosinec 2019
10
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  10. prosinec 2019
11
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  11. prosinec 2019
12
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  12. prosinec 2019
13
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  13. prosinec 2019
14
15
16
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  16. prosinec 2019
17
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  17. prosinec 2019
18
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  18. prosinec 2019
19
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  19. prosinec 2019
20
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  20. prosinec 2019
21
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  21. prosinec 2019
22
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  22. prosinec 2019
23
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  23. prosinec 2019
24
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  24. prosinec 2019
25
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  25. prosinec 2019
26
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  26. prosinec 2019
27
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  27. prosinec 2019
28
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  28. prosinec 2019
29
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  29. prosinec 2019
30
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  30. prosinec 2019
31
Obrázek není k dispozici
00:00
Datum :  31. prosinec 2019
  Akce pro veřejnost
  Pobyty
  Ostatní
  Provozní volno

O nás

Pobytové středisko ekologické výchovy Švagrov je jedním ze čtyř pilířů Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk (dále SVČ a ZpDVVP Doris Šumperk). Posláním tohoto zařízení je jak pravidelná zájmová činnost (ve více než 150 zájmových kroužcích), tak činnost příležitostná a pobytová.

SVČ a ZpDVVP Doris Šumperk pořádá příležitostné akce a aktivity k využití volného času dětí, mládeže, také však i dospělých. Dále organizuje sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a denní výukové programy ekologické, hudební a výtvarné.

Zřizovatelem SVČ a ZpDVVP Doris Šumperk je Město Šumperk. Je tedy jeho příspěvkovou organizací, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Historie tohoto školského zařízení je téměř 25-tiletá a za tuto dobu má vybudovanou značnou základnu přátel a účastníků pravidelně konaných akcí.

Samotné středisko ekologické výchovy pracuje v oblasti environmentální výchovy 20 let.  Po celou dobu se zabývá hlavně denními výukovými programy pro děti předškolního a školního věku. Pořádá pravidelně Den Země, Den vody, organizuje biologické olympiády, vyhlašuje soutěže výtvarné a fotografické, ve spolupráci s CHKO Jeseníky připravuje jarní a podzimní festivaly ptactva, vyrábí výukové pomůcky.

Je zakládajícím členem Sdružení Středisek Ekologické Výchovy Pavučina. V minulých letech se zapojilo do významných regionálních projektů – Přírodě OK, Přírodě OK+, Přírodě OK 2.

Nejvzdálenějším pracovištěm SVČ a ZpDVVP Doris Šumperk je SEV Švagrov  – 20 km od centra Šumperka. Místo, které je v myslích Šumperanů spojeno s letními radovánkami, zážitky z nočního lesa, prvními láskami a novými kamarády. Několik desetiletí se na Švagrov jezdilo na letní tábory a soustředění. Při loučení se říkávalo: „Bylo tady príma, tak za rok zase“.

Po pětileté odmlce se Švagrov otevřel pro děti a mládež v úplně novém kabátě. V kabátě moderním, avšak ustřiženém s historickým nadhledem. V kabátě, který má podšívku z ekologických a environmentálních aktivit, v jehož kapsách najdete věci, jako jsou informační centrum, lesní učebna či art-dílna. Límec mu dělá kuchyň, kde se vaří z tradičních a místních surovin. A hlavně do tohoto kabátu se vejde velmi pohodlně padesát účastníků. Toto vzdělávací a pobytové středisko pro environmentální výchovu se stalo jedním ze tří zařízení v Olomouckém kraji, která se převážně zabývají vzděláváním a osvětou v environmentálních oblastech pro děti od 5-ti let až po dospělé.

Budova byla navržena firmou PROINK s.r.o. v čele s Ladislavem Trčkou tak, aby splňovala poslání nízkoenegetického objektu – dobře konstrukčně zhotovená moderní eurookna, izolace obvodových stěn, rekuperační jednotka pro doplňkové vytápění společných prostor, solární kolektory na předehřev užitkové vody, biologická čistírna odpadních vod firmy Fortex-AGS, a.s., vlastní vrt na pitnou vodu. Dalším významným prvkem je řešení interiérů budovy - použití přírodních materiálů. Najdete zde masivní smrkové stropy, dubové podlahy v učebnách, smrkový nábytek nebo jasanové lavice v art-dílně. Při prohlídce objektu se seznámíte se všemi aspekty, které k poslání přispívají.

Co je pro nás na prvním místě?
Chceme, aby se naši účastníci zamýšleli nad současnými problémy vztahů člověk a příroda, aby sami nacházeli odpovědi, aby si byli schopni vytvořit svůj názor, aby se snažili pochopit různé úhly pohledu na problematiku ochrany a tvorby životního prostředí, aby si vážili cizí práce, aby … a aby odjížděli s tím, že naše Země není použitelná jen pro tuto a další generaci, ale i pro ty následující.

Švagrov nabízí hlavně celotýdenní pobyty pro děti, žáky, studenty a jiné zájmové skupiny s profesionálním týmem ekopedagogů s celodenním nebo půldenním programem.

Našim velkým přáním je, aby se opět začalo říkat: “Bylo tady prima, za rok přijedeme zase.“